De Unie presenteert Definitief Ontwerp Campus Eemsdelta

Om tot dit Definitief Ontwerp te komen hebben we tientallen ontwerp- en projectoverleggen gevoerd; hebben we overleg gehad met de 18 vakclusters van alle drie de scholen; hebben we 40 workshopsessies gehouden waaraan 150 mensen in co-creatie hebben deelgenomen. Door dit ophalen, delen en verwerken van informatie komt een integraal ontwerp tot stand dat uiteindelijk leidt tot een Campus die daadwerkelijk van alle gebruikers is. En waarin elke school op basis van de input een indeling en uitvoering op maat krijgt.

De Unie presenteert Definitief Ontwerp Campus Eemsdelta