Koning opent natuurinclusief bedrijfsgebouw Iederz

Koning opent natuurinclusief bedrijfsgebouw Iederz

Onlangs is het nieuwe gebouw van leer-werkbedrijf Iederz officieel geopend door de Koning. Met dit ontwerp levert De Unie Architecten een tastbare bijdrage aan het debat over bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen: het gebouw maakt op alle mogelijke manieren verbinding met de stad en de directe omgeving. De verblijfskwaliteit op bedrijventerreinen moet beter: de nieuwbouw van Iederz laat zien dat het kan, binnen regulier budget.

Leer-werkbedrijf iederz is een uniek bedrijf, maar tegelijk zijn de bedrijfsprocessen en werkvormen exemplarisch voor veel bedrijfsgebouwen: ze vragen om een eigen, optimaal toegespitste wereld. Daarnaast zijn ze ook grootschalig en veranderlijk, en hebben ze baat bij een omgeving die goed op de werk- en logistieke processen is ingericht.

Het ontwerp van De Unie Architecten laat zien dat dit -binnen een regulier budget- uitstekend samengaat met een gebouw dat aansluit op de menselijke maat, een fijne werkomgeving binnen en buiten biedt, natuurinclusief is en bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Het bedrijfsgebouw maakt daarmee het potentieel van de directe omgeving ervaarbaar voor iedereen, van ontwikkelaars tot stadjers tot werknemers.