Hopelijk ontmoeten we elkaar snel weer

Circulaire uitbreiding zalencomplex Oosterpoort

In opdracht van cultuurorganisatie SPOT ontwierpen we de herindeling van de foyer en kantoren binnen het concertzalencomplex De Oosterpoort in Groningen. SPOT nam het initiatief om met de herindeling tevens de geluidshinder naar de omgeving te minimaliseren, als geste naar de buurt naar aanleiding van de verbouw van het naastgelegen kantoorgebouw tot woongebouw.