Tuinfoyer De Oosterpoort

Slimme circulaire uitbreiding zalencomplex Oosterpoort

In opdracht van cultuurorganisatie SPOT hebben we een uitbreiding van de foyer en kantoren binnen het concertzalencomplex De Oosterpoort in Groningen ontworpen. De nieuwbouw vermindert de geluidsoverlast naar de omgeving, maakt slim gebruik van de beschikbare ruimte en is geheel circulair gerealiseerd.

Zelfde ruimte, meer plek

Met de herindeling komt binnen de beschikbare ruimte meer plek vrij voor kantoren en een ruimere foyer. De nieuwe ruimtelijke organisatie maakt het mogelijk de kantoren te clusteren op de eerste verdieping. Op de begane grond vormen de vernieuwde foyer en patio een aangename binnenruimte die zorgt voor visuele verbinding en overzicht. De glazen gevel brengt licht tot diep in het gebouw. De vormgeving sluit aan bij de originele vormtaal van het gebouw.

 

 

Meer zicht, minder geluid

De vernieuwde foyer en patio zorgen samen met de kantoren voor een geluidsbuffer. Door de vergrote foyer hoeven er geen gasten naar buiten in de pauzes en na voorstellingen. Hierdoor wordt geluidshinder naar de omgeving toe geminimaliseerd. SPOT nam zelf hiertoe het initiatief als geste naar de buurtbewoners.

Overzichtelijke zonering

De nieuwe kantoren hebben een functionele, in de lengte gezoneerde indeling van druk naar teruggetrokken: een loopzone; een zone met kantoorgroen en informele overlegplekken; een flexplek zone. Het nieuwe kantoorvolume heeft uitzicht op zowel de patio als de foyer.

 

Circulair en demontabel

Mede vanwege het feit dat het Oosterpoortgebouw nog maar een beperkt aantal jaren gebruikt zal worden, is gekozen voor een geheel circulaire materialisering en een eenvoudig demontabele constructie. De tijdelijke aanpassing zorgt voor verbinding met zowel het verleden als het toekomstige, door de aansluiting op de omgeving middels het hier ooit gelegen Zuiderpark in herinnering te brengen.

Project
Tuinfoyer SPOT Oosterpoort

Locatie
Groningen

Programma
Uitbreiding foyer, kantoorruimten & binnentuin

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Periode
2018 – 2019

Omvang
448 m2

Status
Gerealiseerd

Team
In samenwerking met Draaijer+partners, Van Wijnen Groningen, Itbb & Ingenieursbureau Dijkhuis