Tuinfoyer De Oosterpoort

Slimme circulaire uitbreiding zalencomplex Oosterpoort

In opdracht van cultuurorganisatie SPOT hebben we een uitbreiding van de foyer en kantoren binnen het concertzalencomplex De Oosterpoort in Groningen ontworpen. De uitbreiding vermindert de geluidsoverlast naar de omgeving, maakt slim gebruik van de beschikbare ruimte en is geheel circulair gerealiseerd.

Doordat het naastgelegen kantoorgebouw is verbouwd tot woongebouw, zijn strengere geluidsnormen van toepassing geworden op de Oosterpoort, waardoor de bestaande patio niet meer aan de eisen voldeed. Daarnaast was er behoefte aan meer kantoorruimte en een ruimere foyer.

 

Door slimme ordening van de ruimte vormen de foyer en vernieuwde patio de op de eerste verdieping gesitueerde kantoren een geleidelijke, overkapte geluidsbuffer naar de omgeving toe. De nieuwe foyer en de groene patiotuin vormen samen een aangename binnenruimte die zorgt voor visuele verbinding en overzicht. De ruimte is functioneel divers en vormt tegelijkertijd een heldere eenheid. De glazen overkapping brengt licht tot diep in het gebouw.

De nieuwe kantoren hebben een functionele, in de lengte gezoneerde indeling van druk naar teruggetrokken: een loopzone; een zone met kantoorgroen en informele overlegplekken; een flexplek zone; en plekken voor overleg. Het nieuwe kantoorvolume heeft uitzicht op zowel de patio als de foyer.

 

Mede vanwege het feit dat het Oosterpoortgebouw nog maar een beperkt aantal jaren gebruikt zal worden, is gekozen voor een geheel circulaire materialisering en een eenvoudig demontabele constructie. De tijdelijke aanpassing zorgt voor verbinding met zowel het verleden als het toekomstige, door de aansluiting op de omgeving middels het hier ooit gelegen Zuiderpark in herinnering te brengen.

Project
Tuinfoyer SPOT Oosterpoort

Locatie
Groningen

Programma
Uitbreiding foyer, kantoorruimten & binnentuin

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Periode
2018 – heden

Omvang
448 m2

Status
In ontwikkeling

Team
In samenwerking met Draaijer+partners, Van Wijnen Groningen, Itbb & Ingenieursbureau Dijkhuis