Meerhoven, meerstad Groningen

Intieme woonerven
in het groen

Voor ontwikkelaar Rizoem ontwierpen we in Meerstad een bevingsveilig, gasloos minibuurtje van sociale koop- en huurwoningen. De woningen zijn helemaal ingebed in een groene setting, met een ruime achtertuin en de voordeur aan een groen woonerf. De stedenbouwkundige opzet en de groene, ecologische setting zorgen ervoor dat het woonbuurtje met een eigen sfeer aangehaakt is op Meerstad.

Privacy en buurtgevoel

Een gezamenlijk, groen woonerf vormt de ruimtelijke spil van het plan. Hieraan zijn de voordeur en keuken georiënteerd. De woonkamers liggen aan de ruime achtertuinen. Zo ontstaat een prettige combinatie van privacy en buurtgevoel. Houtwallen zorgen voor levendige, ecologische erfafscheidingen.

Groene setting

Een omzoming van bomen en groen geeft het ensemble een intieme setting en versterkt de bijzondere sfeer. Daarnaast vormt de omzoming een uitbundig groen punt in het vlakke omringende landschap.

Project

Meerhoven

Locatie

Meerstad

Programma

28 grondgebonden woningen

Opdrachtgever

 Rizoem

Periode

2017 – 2018

Omvang

 4666

Team

Bijzonderheden

Robuust en gedetailleerd

De woningen hebben een robuuste, strakke uitstraling die goed samengaat met het uitbundige en diverse groen. De woningen zijn alzijdig: de gevels bestaan uit donker gebeitste open houten planken en grote raamvlakken. Doordat per gevelvlak verschillende manieren van opbouw en detailleren zijn toegepast, ontstaat een grote mate van plasticiteit. Dit wordt nog versterkt door variaties in kozijndiepte, plankbreedte en overstek.

De kapvorm is ontworpen op maximale oogst van zonne-energie: de huizen hebben geen gasleidingen nodig.

Uniek sociaal woonmilieu

De grootte en kwaliteit van de woningen en de groene setting zorgen voor een uniek woonmilieu in Groningen. Landschappelijk en ecologisch wonen, vlakbij Groningen en met alle gemakken van Meerstad: dit zijn starterswoningen waar je oud wil worden!