Sportzaal De Wiardt

Uitnodigende spelhal in het groen

In de naoorlogse stempelwijk De Wijert in Groningen hebben we de nieuwe Sportzaal De Wiardt ontworpen. Het gebouw heeft een open, toegankelijke uitstraling en past naadloos in de groene rand van de wijk.

Aansluiten op menselijke maat en omgeving

De volumeopbouw sluit aan op de menselijke maat en zorgt voor een samenhangende relatie met het groen, het naastliggende schoolgebouw en de directe omgeving. Ook zorgt deze volumeopbouw voor optimale organisatie en routing van het gebouw. Door het hoofdvolume aan het plein tesituerenontstaat een directe relatie met het plein en gepaste afstand ten opzichte van de bestaande bomen.

Dynamisch en representatief

Materialisering en detaillering zijn een hedendaagse vertaling van de typerende kwaliteiten van de wijk. De gevelbekleding bestaat uit een tactiel keramiek met verfijnde belijning, nuancering door schaduwwerking en gevarieerde structuur. De uitstraling van de gevel is uitnodigend en zorgt voor een dynamiek die past bij de functie en de locatie. Het kleurgebruik is terughoudend, representatief voor de functie en passend bij de wijk. De benodigde installaties zijn afgeschermd en zo gepositioneerd dat de entree van het gebouw wordt geaccentueerd en plaats biedt aan gepaste, geïntegreerde naamaanduiding van de sporthal.

Respectvol ingepast

Het ontwerp voor de nieuwe spelhal voegt zich in de voor de rand van De Wijert kenmerkende structuur van paviljoenachtige gebouwen in een groene context. De nieuwe spelhal en het naastgelegen multifunctioneel centrum vormen samen een ensemble.

Het gebouw en de nieuwe speel- en parkeervoorziening respecteren de ruimtelijke kwaliteit van de groene omzoming met hagen en maken hier gebruik van. Zo ontstaat een helder ingedeelde ruimte en een veilige schoolomgeving.

Veiligheid en overzicht

De zorgvuldig gekozen positie van de entree zorgt voor een veilige routing vanaf de parkeervoorzieningen, een gepaste afstand tot het drukke verkeersknooppunt en herkenbaarheid vanaf de openbare weg.

Visuele relatie met de omgeving
De situering van de programmaonderdelen geeft de gebruiker diverse uitzichten op het speelplein, het groen, de lucht en de straat. Vanaf de openbare ruimte geven transparante geveldelen een door groen ingebedde aanblik, waardoor je vanaf de straat en plein een blik hebt op de activiteiten die binnen plaatsvinden.

Voorzieningen zoals berging en kleedruimtes zijn zo gepositioneerd dat ze op strategische plekken een blik bieden op de omgeving. Zo is optimale lichtinval en visueel contact met de omgeving mogelijk, terwijl privacy en veiligheid gewaarborgd blijven.

Vriendelijk naar alle kanten

De doorlopende horizontale gevelopeningen en de tactiele gevelbekleding maken de sporthal tot een alzijdig ontworpen gebouw: vriendelijk en uitnodigend naar alle kanten. Tezamen met de groene inbedding vormt de nieuwe sporthal een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Project
Sportzaal De Wiardt

Locatie
Groningen

Programma
Sportzaal & bijbehorende voorzieningen

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Periode
2018-2020

Omvang
886 m2

Status
Voltooid

Team
Brands Bouw, Van Manen en Zwart Architecten, Goudstikker de Vries, Harwig Installatietechniek & Huisman Warmtetechniek

Bijzonderheden
Design & Build