Kardinge Vitaliteitscampus

Groene sportlong voor de stad

In opdracht van de gemeente Groningen ontwikkelden we samen met bureau JenG een stedenbouwkundig plan voor vernieuwing van schaats- en sporthal Kardinge en het omliggende gebied. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen sport, wonen, ecologie en stedenbouw. In het plan wordt de ecologische structuur van het gebied versterkt, wordt het gebied beter doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers en wordt ruimte gecreëerd voor een grote diversiteit aan functies voor de stad. 

Project
Ruimtelijke Verkenning Vitaliteitscampus Kardinge

Locatie
Groningen

Programma
Vitaliteitscampus

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Periode
2021

Status
Verkenning

Omvang

Team
i.s.m.  Juurlink + Geluk

stedenbouw Visievorming

Ruimte vrijgespeeld

Doordat het parkeren wordt geclusterd in een ecologische groene centrale hub, wordt ruimte vrijgespeeld voor nieuwe functies in het gebied en kan een efficiëntere, aantrekkelijkere ruimtelijke organisatie gerealiseerd worden. Daarmee ontstaat de kans voor een multifunctionele open stadscampus, die sport integreert met andere nieuwe en vernieuwde functies voor de stad: een groenstructuur met een uitgebreid (recreatief) padennetwerk; een ecologische zone met aansluiting op het stadse groennetwerk; een uitdagend beweegpark dat overgaat in een groen daklandschap; een aantrekkelijke recreatieplas met strand en boulevard; en een stedelijk woonbuurtje met plek voor onderwijs en hotel- en horecafuncties.

Nieuwe as met centraal campushart

Een nieuwe boulevard vormt de centrale as van het gebied. De boulevard loopt vanaf de entree van het gebied met de ecologische parkeerhub via het hart van de campus langs de recreatieplas.
Het hart van de campus wordt gevormd door een vergroend ontmoetingsplein dat overzicht biedt en aantakt op alle verschillende onderdelen.

Een groen toegankelijk daklandschap

De verschillende sportaccommodaties die zijn ondergebracht in het huidige sportcentrum worden in eigen, representatieve alzijdige paviljoens aan de boulevard gesitueerd. De schaatsbaan en technische functies worden daarachter gedeeltelijk in de vergrote Kardingebult ingegraven. De Kardingebult wordt vergroend, krijgt diverse sportieve functies en wordt van alle kanten toegankelijker gemaakt. De daken van de paviljoens worden eveneens vergroend en sluiten wat betreft hoogte aan op de Kardingebult. Zo ontstaat een groen, begaanbaar daklandschap dat naar alle richtingen een bijzonder gezicht laat zien, en waarin de verschillende sportfuncties elk hun eigen representatieve identiteit hebben.