Kardinge Vitaliteitscampus

Ruimtelijke Verkenning Vitaliteitscampus Kardinge

In opdracht van de gemeente Groningen heeft De Unie Architecten een bijdrage geleverd aan een Ruimtelijke Verkenning voor de Vitaliteitscampus Kardinge. In een bidbook heeft de gemeente haar toekomstvisie voor het sportcentrum en recreatiegebied Kardinge vastgelegd. Het bidbook wordt het komende jaar verder uitgewerkt.

Project
Ruimtelijke Verkenning Vitaliteitscampus Kardinge

Locatie
Groningen

Programma
Vitaliteitscampus

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Periode
2021

Status
Verkenning

Omvang

Team
i.s.m.  Juurlink + Geluk

stedenbouw Visievorming

De Vitaliteitscampus is een plek waar sporten, recreëren, leren, wonen en werken bij elkaar komen