Multidisciplinair ruimtelijk onderzoek

Wijkvernieuwing: Van Woonwijk naar Leefwijk

Ons initiatief Van Woonwijk naar Leefwijk is een multidisciplinair ontwerpend onderzoek naar het integreren van gezonde leefstijl in de gebouwde omgeving. In samenwerking met een breed consortium van partijen, waaronder woningbouwverenigingen, ontwikkelaars, bouwers, gemeente en kennisnetwerken op gebied van gezondheid, onderzochten we met een multidisciplinair ontwerpteam kansen op alle ruimtelijke schaalniveaus. Dat hebben we gedaan aan de hand van concrete case-studies; De Hoogte en De Wijert, twee Groninger wijken die toe zijn aan wijkvernieuwing.  In concrete, realistische modellen is inzichtelijk gemaakt hoe wonen, werken en samenleven onderdeel kan worden van de ruimtelijke opgave van wijkvernieuwing, van het schaalniveau van de wijk tot en met het schaalniveau van de woonkamer. Het voorlopige resultaat is eind 2019 gepresenteerd tijdens het Bouma Symposium. 

Fase 1: analyse en onderzoek

Het onderzoek bestond uit meerdere fasen. In fase één hebben we een breed consortium van partijen betrokken: woningbouwverenigingen, bouwers, ontwikkelaars, gemeente en kennisnetwerken. Gezamenlijk hebben we op basis van locatiescans twee wijken geselecteerd waar het onderzoek relevant en uitvoerbaar is: De Hoogte en De Wijert. Van deze twee wijken is vervolgens een analyse gemaakt wat betreft de karakteristieken, problematieken en kansen. Deze analyse is in het perspectief geplaatst van vergelijkbare wijken in Nederland, om grip te krijgen op de algemene danwel specifieke aard van kansen en opgaven. 

Fase 2: in samenwerking naar concrete voorstellen

Op basis van deze analyse is in fase twee vanuit het perspectief van leefbaarheid en gezondheid gekeken naar een op wijkniveau integraal samenspel van oplossingen voor beide wijken. Daarbij is het consortium uitgebreid met aanvullende (ontwerp)disciplines en expertise en is er uitgebreid samengewerkt met wijkbewoners en wijkinstanties. 

De Hoogte: gerichte ingrepen over de hele linie

Het ontwerpvoorstel voor De Hoogte bestaat uit een mix van gerichte ingrepen in de openbare ruimte; een strategie voor het aanpakken en verdunnen van de woningvoorraad; het toevoegen van commerciële huur en uiteindelijk koopwoningen aan de buurt; het creëren van mogelijkheden en ruimte voor voorzieningen en stedenbouwkundige aanpassingen die de wijk gezonder maken. Het voorstel is zo opgezet dat uitvoering aansluit op fasering van de aanstaande wijkvernieuwing.

De Wijert: synergie tussen ouderen en nieuwkomers

In het voorstel voor de Wijert bieden de cultuur-historische kenmerken van de stempelwijk de basis voor de toekomstige waarde. Daarbij worden zorg, gezondheid en leefbaarheid geïntegreerd om een leefbare wijk te maken. Er wordt ruimte gemaakt voor gezinnen, bijzondere woonvormen en bedrijfsruimte aan huis. De woon-werkwoningen bieden plek voor laagdrempelige vormen van dienstverlening aan huis. Het percentage oudere bewoners wordt door deze laagdrempelige voorzieningen en geschikte ouderenwoningen in staat gesteld om langer zelfstandig in de wijk te blijven wonen.

Project
Van woonwijk naar leefwijk

Locatie
Groningen

Programma
Ontwerpend onderzoek

Periode
2018 – 2020

Status
In ontwerp

Team
TD Architects, Estheticon, Building the future of health, PosadMaxwan

Bijzonderheden
Eigen initiatief i.s.m. Architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk