Structuurontwerp Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog

Zorgvuldig ingepast in werelderfgoed

In opdracht van de provincie Groningen en Gemeente de Marne hebben we het Structuurontwerp gemaakt voor het nieuw te bouwen Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Vanwege de buitendijkse ligging van de nieuwbouw aan het werelderfgoed De Wadden behandelt het document een groot aantal bijzondere kaders en randvoorwaarden. 

In tekst en schets hebben we de eisen en kansen wat betreft onder andere getijden, veiligheid, routing, bouwhoogte, horizon, dark sky en impact op de omgeving inzichtelijk gemaakt. Het document is het toetsingskader geweest voor de aanbesteding van het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte. 

Strategisch Kader

Voor de ontwikkelingen in Lauwersoog hanteren gemeente De Marne en Provincie Groningen het strategisch kader PROLoog. PROLoog heeft als doel elke mogelijke ontwikkeling in Lauwersoog de ruimte te geven en bij te laten dragen aan kwaliteitsverbetering van Lauwersoog als geheel. Het document biedt daartoe geen vastomlijnd beeldkwaliteitsplan, maar een set spelregels die horen bij verschillende deelgebieden van Lauwersoog.

Lauwersoog als werkeiland

Stapeling van werelden; kadewereld, havenwereld en kustwereld

Project
STRUCTUURPLAN EN TOETSINGSKADER WERELDERFGOEDCENTRUM WADDENZEE

Locatie
Lauwersoog

Programma
Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Opdrachtgever
Gemeente De Marne en Provincie Groningen

Periode
2017-2018

Omvang

Status
In ontwikkeling

Team
Laos Landschapsarchitecten

stedenbouw Visievorming