De Zeilen Meerstad

Heldere eenheid en geen woning hetzelfde

Voor een nieuw te realiseren woonbuurtje in de wijk De Zeilen in Meerstad ontwierpen we een rijk gevarieerd straatbeeld, met een eigen, stadse sfeer aan het binnenmeer.
Door slim te combineren met een aantal basisingrediënten maken we van het al vaststaande basisplan een karaktervolle woonbuurt waarbinnen geen woning hetzelfde is. 

Uitgekiende typologische diversiteit

De stedenbouwkundige onderlegger van de gemeente en de gewenste plattegronden van de opdrachtgever combineerden we met de kwaliteiten van mogelijkheden die de omgeving biedt. Zo maakten we inzichtelijk op welke plekken stedenbouwkundige aanpassingen zoals inspringingen meerwaarde zouden opleveren voor de beleving van de buurt. We ontwikkelden de woningen van het buurtje als een aantal ‘bouwstenen’ die op een aantal manieren in elkaar kunnen passen, om het plan afwisseling en lucht te geven. Elke individuele bouwsteen heeft zijn eigen variaties en accenten, waarmee vrijwel iedere woning een eigen woonkwaliteit en relatie met de omgeving krijgt.

Samenhang en variatie in gevelbeeld

De balans tussen typologische variatie van de woningen en karaktervolle eenheid van de buurt wordt versterkt door de geveluitvoering, detaillering en accenten. Een gevarieerd repertoire aan metselverbanden, reliëf en plasticiteit, steen- en voegkleur zorgt voor eenheid én steeds nieuwe, verrassende combinaties: de inspringingen, erkers, dakkapellen en gevelopeningen van het buurtje zijn duidelijk familie, maar nooit identiek.

Centrumsfeer aan het binnenmeer

En op die manier ontstaat het gewenste centrumkarakter van dit deel van De Zeilen: drie straten met een geheel eigen karakter die toch duidelijk verwant zijn. Samen vormen ze een intieme, uitnodigende woonbuurt waar steeds iets nieuws te ontdekken valt. En waar voor de bewoners veel te kiezen valt wat betreft bijzondere woonkwaliteiten, van extra woonruimte tot Delftse stoepen tot stadse voortuintjes tot uitzicht over het meer.

Project
De Zeilen

Locatie
Meerstad, Groningen

Programma
35 grondgebonden woningen 

Opdrachtgever
VanWonen

Periode
vanaf 2023

Status
voorontwerp gereed

Team
W2N Engineers
VDM Woningen