Belevingswereld kind verbonden aan schaal en maat dorp

We ontwikkelden in co-creatie met gebruikers een nieuw kindcentrum in Siddeburen. Het voorkeursmodel dat we met de scholen, kinderopvang, adviseurs en gemeente hebben ontwikkeld is toekomstbestendig en flexibel. Het past bij de verschillende identiteiten, bij de schaal van het dorp en bij de belevingswereld van kinderen. Belangrijkste drager van het ontwerp is dat er ruimtes gedeeld worden maar ook ruimtes zijn die per individuele gebruiker (school/kinderopvang) ingevuld kan worden. Lokalen met luifels en het gedeelde schoolplein stimuleren de connectie met de omgeving en buitenonderwijs.

De scholen delen een centrale ruimte als hart van de school. Ze delen ook het speellokaal, het handvaardigheidslokaal en de multifunctionele werk- en leerzolder. De kinderopvang ligt ook centraal aan het hart van de school.

Beide scholen verschillen van omvang en het is niet helemaal te voorspellen hoe dat in de toekomst zal zijn. Daarom introduceerden wij twee multifunctionele lokalen voor de bovenbouw. De organisatie van de lokalen in de plattegrond is zo, dat de onderbouw in de nabijheid van de hoofdentree liggen terwijl de bovenbouw elkaar ontmoet aan de andere zijde bij de flexlokalen.

De individuele scholen beschikken over hun eigen leerpleinen, secundaire entree (gebruikt door bovenbouw) en eigen patio. De patio werkt als buitenlokaal en brengt lucht en licht in het schoolgebouw. De gangen van de scholen zijn vervolgens weer onderling verbonden zodat geen doodlopende routes ontstaan en zo de letterlijk en figuurlijk de onderlinge connectie opgezocht wordt.

Project
Kindcentrum Siddeburen

Locatie
Siddeburen

Programma
Kindcentrum (2 scholen en kinderopvang)

Opdrachtgever
Gemeente Midden-Groningen

Periode
2019 – 2022

Omvang
2512 m2

Status
Opgeleverd

Team
Jansman Bouw, Harwig Installatietechniek, Feijen, Jansen Wesselink, Noorman