Kindcentrum Siddeburen in ontwerp

Kindcentrum Siddeburen in ontwerp

Op dit moment ontwikkelen we in co-creatie met gebruikers en omwonenden een nieuw integraal kindcentrum in Siddeburen. Het voorkeursmodel dat we met de scholen, kinderopvang, adviseurs en gemeente hebben ontwikkeld is uitgewerkt tot een voorontwerp dat past bij de verschillende identiteiten, bij de schaal van het dorp en bij de belevingswereld van kinderen.

We zoeken naar het optimale model met meerwaarde voor iedereen, van goede inpassing tot BENG en van slimme exploitatie tot een gezond en fijn gebouw voor alle gebruikers.