Kindcentrum Siddeburen

Op dit moment ontwikkelen we in co-creatie met gebruikers en omwonenden een nieuw integraal kindcentrum in Siddeburen. Het voorkeursmodel dat we met de scholen, kinderopvang, adviseurs en gemeente hebben ontwikkeld is uitgewerkt tot een voorontwerp dat past bij de verschillende identiteiten, bij de schaal van het dorp en bij de belevingswereld van kinderen.

We zoeken naar het optimale model met meerwaarde voor iedereen, van goede inpassing tot ENG en van slimme exploitatie tot een gezond en fijn gebouw voor alle gebruikers.

Project
Kindcentrum Siddeburen

Locatie
Siddeburen

Programma
Twee basisscholen en kindcentrum

Opdrachtgever
Gemeente Midden-Groningen

Periode
2019 – 2022

Omvang
2308 m2

Status
Opgeleverd

Team
Jansman Bouw, Harwig Installatietechniek, Feijen, Jansen Wesselink, Noorman