Unigarant, Hoogeveen

Een verduurzaamd, transparant hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen transformeerden we tot een transparant en toegankelijk kantoorgebouw dat contact maakt met zijn omgeving. Samen met de medewerkers maakten we per verdieping een eigen inrichtingsplan. Onderdeel van het ontwerp was een ambitieuze verduurzaming en verbetering van de energiehuishouding.

Nieuwe relatie met Hoogeveen

Doel van de transformatie was een uitnodigend gebouw realiseren dat trots uitstraalt en dat past bij de rol van Unigarant in Hoogeveen als een van de grote werkgevers.
Het oorspronkelijke gebouw had een verhoogd plein dat leidde naar de entree. Door dit plein te verdiepen zorgden we voor directer contact tussen het gebouw en de omgeving en wordt de entree toegankelijker, zowel fysiek als wat betreft uitstraling. Een nieuwe, open glazen pui leidt de blik naar wat er binnen gaande is en vice versa.

Open entreezone met overzicht

Door de verdieping van het plein komt de nieuwe entree uit op een tussenverdieping op maaiveldniveau in een open, ruimtelijke entreezone. De entreezone maakt zowel contact met het souterrain als met de eerste verdieping. Hierdoor heb je als bezoeker meteen overzicht over de gehele ruimte en de verschillende functies, zoals het eductie- en vergadercentrum. Het op de eerste verdieping gesitueerde restaurant fungeert als spelverdeler en aantrekkelijke blikvanger naar de buitenwereld. 

Voor en door medewerkers

Dankzij een herindeling van het gebouw, met open, flexibel indeelbare kantoorruimtes, wordt genoeg ruimte vrijgespeeld om alle medewerkers in het gebouw onder te kunnen brengen. Hierdoor kon de nevenvestiging gesloten worden en ontstaat meer samenwerking en kortere lijntjes. Dit was een belangrijke wens, mede van de medewerkers zelf. In samenwerking met de medewerkers zijn de waarden van Unigarant per verdieping ervaarbaar gemaakt in kleur, detaillering en accenten. Hierdoor werken de medewerker in hun eigen, levendige en gevarieerde werkomgeving. 

Duurzaam en toekomstbestendig

Met het afstoten van de nevenvestiging ontstond ruimte om het bestaande gebouw ingrijpend te verduurzamen. Integraal met de ruimtelijke transformatie is het gebouw zowel bouwkundig als installatietechnisch toekomstbestendig gemaakt. Het nieuwe hoofdkantoor heeft duurzaamheidsklasse A+.

LOCATIE
Hoogeveen

PROGRAMMA
Kantoorgebouw

OPDRACHTGEVER
Unigarant / ANWB

PERIODE
2016-2018

OMVANG
6.000 m2

STATUS
Gerealiseerd

TEAM

BIJZONDERHEDEN/PRIJZEN
2e prijs architectuurprijs
Drenthe 2018