Respectvol bouwen op archeologische grond

Nieuwe ontwikkeling brengt historische contouren tot leven

Voor Seaports Groningen maakten we het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor een innovatief bedrijfsterrein op de plek van het voormalige wierdedorp Weiwerd. Door een slimme opzet wordt de archeologisch waardevolle ondergrond gerespecteerd en is het uiteindelijke terrein een eerbetoon aan het voormalige dorpsgezicht van Weiwerd.

Afleesbaar landschap

De wierde waarop het gesloopte dorp Weiwerd zich bevond is een archeologisch Rijksmonument, zodat de grond niet verstoord mag worden. Het stedenbouwkundig plan is echter gebaseerd op de contouren van de voormalige bebouwing, waarbinnen bouwen wel toegestaan is. Hoe meer het bedrijventerrein vorm krijgt, hoe meer daardoor ook de verschijningsvorm van het voormalige dorp weer afleesbaar wordt in het landschap.

Historie en innovatie

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn gebaseerd op dit contrast tussen oude kwaliteiten en nieuwe invulling.

Gebaseerd op de voormalige bebouwing zijn een aantal typologieën met bijbehorende kavelgrootte, contouren en voorschriften ontwikkeld: boerderij, schuur en woning. Deze typologieën sluiten aan op de gewenste soorten bedrijvigheid en de daarbij behorende ruimtelijke behoeftes.

Qua vorm en contour sluiten de nieuwe bedrijfsgebouwen aan op het voormalige dorp: wat betreft materialisering en uitvoering wordt juist contrast en vernieuwing gestimuleerd. Zo is zowel de herinnering aan het dorp als het innovatieve karakter van het terrein herkenbaar vanuit de omgeving.

Project

Transformatie Boerderij Atsema

Locatie
Weiwerd

Programma

innovatief bedrijfsterrein

Opdrachtgever

Groningen Seaports

Periode
2017

Status
Gerealiseerd

Omvang

Team
W2N  Engineers, M3 energie, Noorman advies