Energiehub050

Winnend ontwerp met circulair, remontabel en natuurinclusief paviljoen

Met ons winnende voorstel voor de Energiehub050 in Groningen laten we zien dat we met ontwerp, materiaalgebruik en bouwkunde heel veel kunnen doen in energietransitie, ecologisch bouwen en klimaatadaptatie.
De Energiehub050 is energieleverend met een minimale installatiebehoefte en klimaatimpact. We zijn supertrots dat ons ontwerp door BAM voor het Alfa College op het Suikerterrein gerealiseerd gaat worden!

Montage is gestart en nu al genomineerd voor een duurzaamheids award!

De materialen zijn geoogst en geproduceerd en is er gestart met de montage van de Energiehub 050. Respect voor de bouwers die ondanks deze zomerse warmte laten zien hoe snel het kan gaan. Na het leggen van de de vloer en fundering met hergebruikte stelconplaten van de Afsluitdijk, wordt in twee weken het houten CLT-casco gemonteerd met o.a. hergebruikte Azobé meerpalen uit Friesland. Volgende week volgen de houten dakelementen gevuld met lokaal gewonnen vlas en de kozijnelementen van inlands Lariks. Alles na gebruik eenvoudig te demonteren en op een andere plaats opnieuw op te bouwen, al dan niet in een nieuwe configuratie!

En terwijl de bouw nog maar net is begonnen, is de Energiehub 050 al genomineerd voor de Gideon Inspiratie Award, waarvan de uitreiking morgen plaats vindt op de Provada 2023.  Nederland moet de komende 10 jaar 60% minder CO₂ uitstoten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De bouwsector draagt voor de productie van bouwmaterialen zo’n 11% bij aan de totale CO₂-uitstoot van Nederland. Daarnaast is 26% van de CO₂-emissie gekoppeld aan energiegebruik door huizen en gebouwen. Het ontwerp van de Energiehub 050 laat zien hoe je door een circulaire ontwerpmethodiek een duurzaam (onderwijs) gebouw kan realiseren die tegelijkertijd uitnodigend, ruimtelijk en betaalbaar is! Binnenkort meer over de bouw…

Circulair bouwpakket

De Energiehub050 is de nieuwe energiewerkplaats van het Alfa College en komt op het Suikerterrein in Groningen te staan. Het gebouw is geheel volgens de circulaire principes gerealiseerd. Vrijwel alle materialen zijn hergebruikt en de nieuwe materialen zijn met minimale klimaatbelasting geproduceerd.

Vlot opnieuw opbouwen en configureren

Van fundament tot schil en interieur is het gebouw een remontabel bouwpakket, dat in zeer korte tijd opgebouwd kan worden. In 2030 krijgt het suikerterrein een andere bestemming en wordt de Energiehub050 verhuisd. Het  gebouw kan dan met hulp van een handleiding eenvoudig binnen een week gedemonteerd worden en elders weer opnieuw neergezet. Dankzij de slim ontworpen modulaire structuur kan het gebouw ook andere configuraties krijgen. Zo kan ingespeeld worden op veranderende onderwijsbehoeften en de ruimtelijke situatie op een nieuwe locatie.

Aangenaam onderwijsgebouw

Bouwkundige middelen zoals een dakoverstek en slimme indeling van de gevel zorgen voor een transparant, uitnodigend gebouw met een van nature aangenaam, gezond binnenklimaat. Het dak zorgt voor energieoogst, hemelwaterretentie en natuurlijke ventilatie. Het groen aan de natuurinclusieve gevel zorgt voor een aangename uitstraling naar alle kanten en prettig gefilterd daglicht binnen. 

Project
Energiehub050

Locatie
Groningen – suikerunieterrein

Programma
Onderwijs / Energiehub

Opdrachtgever

Alfa-college

Periode
2022 – heden

Status
In ontwikkeling

Omvang
792 m2 BVO

Team
BAM
W2N