Rabobank Groningen

Naadloze herinrichting op regionale functie

Voor de Rabobank Stad en Midden-Groningen hebben we het gebouw aan de Griffeweg aangepast op de nieuwe functie: regionaal adviescentrum voor de particuliere als de zakelijke markt. De gebruikers van het gebouw komen uit diverse fuserende vestigingen van de bank. De onderlinge samenhang tussen de afdelingen was dan ook een belangrijk onderdeel van de opgave.

Verbinding tussen de gebruikers

De herindeling van het gebouw is gericht op het stimuleren van ontmoeting en samenwerking tussen de werknemers uit de verschillende vestigingen. Het vluchttrappenhuis heeft een upgrade gekregen en is nu onderdeel van de uitnodigende, transparante routing. De verdiepingen zijn aan twee zijden ontsloten en middels de transparante trappenhal met elkaar verbonden. Het bedrijfsrestaurant is gesitueerd op de middelste verdieping; centraal in het gebouw en goed bereikbaar voor alle medewerkers. Op dezelfde verdieping is eveneens het vergadercentrum gesitueerd.

Werkgebieden herkenbaar

Middels de nieuwe inrichting wilde de opdrachtgever de diverse werkgebieden van de bank onderdeel maken van de dagelijkse werkomgeving van de medewerkers. Deze werkgebieden zijn zorg, educatie, landbouw, scheepsbouw en duurzaamheid/energie. Deze werkgebieden zijn samen met management en medewerkers conceptueel vertaald in beeld, vorm en kleur en vervolgens per verdieping uitgewerkt. Verschijningsvorm van de spreek-, vergader- en overlegruimtes zijn per verdieping aangepast aan het betreffende thema. De verdieping energie/duurzaamheid bijvoorbeeld is geheel uitgevoerd in hergebruikt materiaal dat vrijgekomen is bij het strippen van het gebouw. 

Verbouw met open winkel

Tijdens de verbouw bleef de ontvangstfunctie voor de klanten geopend en was een aantal verdiepingen in gebruik door de medewerkers. Extra uitdagingen waren het naadloos blijven functioneren van de regionale server en de gedeeltelijke vervanging van de installatie. Slimme opeenvolgende verbouwing van verdiepingen is integraal in het ontwerp meegenomen. Samen met de bouwmanager is er een efficiënte verbouw- en verhuisplanning gemaakt waarbij optimale continuïteit voor medewerkers en klanten gewaarborgd bleven.

Locatie
Groningen

Programma
Kantoorgebouw

Opdrachtgever
Rabobank Stad en Midden-Groningen

Periode
2013-2015

Omvang
4.000 m2

Status
Gerealiseerd

Team

Bijzonderheden/prijzen
Architectenselectie