Sociale huur De Vestingbuurt Delfzijl

De ruimte om je thuis te voelen

In opdracht van Trebbe ontwierpen we in Delfzijl De Vestingbuurt: een buurtje van 48 sociale huurwoningen voor woningcorporatie Acantus. De woningen komen in een omgeving te staan waar veel verdunning heeft plaatsgevonden. De opzet van De Vestingbuurt is dan ook gericht op een aangenaam, groen buurtgevoel en een uitnodigende relatie met de omgeving. De woningen zijn bevingsveilig, gasloos, circulair en energieneutraal.

Uitnodigende uitstraling 

De buurt is zo opgezet dat het naar alle zijden een gevarieerde uitstraling zonder achterkanten heeft. De randwoningen hebben een uitnodigend gezicht naar de omgeving toe, ingebed in groen; de binnenwoningen vormen hofjes aan intieme groene binnenpleinen.

 

 

Gevarieerd straatbeeld

De architectuur van de woningen is een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke wederopbouwarchitectuur van Delfzijl en de andere karakteristieke bouwstijlen uit de omgeving. De daken bestaan uit rode, keramische pannen die samen met de gevarieerde, beige bakstenen gevels zorgen voor een aangename, klassieke woonsfeer.

Ook de kopgevels dragen bij aan een gevarieerd en karakteristiek straatbeeld. iedere kopgevel is uniek door variaties in de compositie van metselvlakken en patronen van uitstekende stenen.

 

Groen karakter

Groen en natuur spelen een belangrijke rol in de sfeer en uitstraling van De Vestingbuurt. De gevels zijn voorzien van groene klimmers en plekken waar insecten, vogels en vleermuizen kunnen nestelen. Naast de tuinen, groene omzomingen en de binnenhofjes spelen diverse pekken met hoogwaardig openbaar groen voor gemeenschappelijk gebruik een belangrijke rol in de buurt. Hier is plek voor het in samenspraak met gemeente en Acanthus opzetten en onderhouden van bijvoorbeeld moestuinen.

Project
Sociale huur De Vestingbuurt Delfzijl

Locatie
Delfzijl

Programma
48 sociale huurwoningen

Opdrachtgever
Trebbe Bouw & Ontwikkeling

Periode
2019 – heden

Omvang
– m2

Status
In uitvoering

Team
Acantus, Trebbe