Avebe

Onderzoeks-laboratorium en innovatiecentrum Avebe

Het onderzoekslaboratorium is sinds een paar jaar gevestigd op de Zernike Campus in Groningen en maakt daarmee een stap voorwaarts in innovatie door de samenwerking op te zoeken met Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. 

In het gebouw zijn naast de Avebe een aantal start-ups gevestigd die onderzoek verrichten naar nieuwe technieken t.b.v. productontwikkeling in onder andere de voedselindustrie.
Kennisuitwisseling en ontmoeting op het gebied van innovatie staan centraal. Het atrium is het verbindende element voor de gebruikers van het gebouw. Het is een multifunctionele publieksruimte gericht op ontvangen, ontmoeten, kennisdelen, overleggen en werken. Het  gebouw kenmerkt zicht door een aantal specifieke onderdelen: onderzoekslaboratoria van het Aven, kantoorruimte t.b.v. personeel en andere gebruikers, werkruimte van diverse start-ups

Project
Avebe

Locatie
Zernike Campus Groningen

Programma

kantoor en onderzoeksgebouw

Opdrachtgever

Stichting Triade Groningen

Periode
2016 – 2019

Status
gerealiseerd

Omvang
6.000 m2

Team
BAM Bouw en Techniek / Trebbe
abt Wassenaar