Herhuisvesting Iederz

Natuurinclusief bedrijfsgebouw

Met het ontwerp voor de nieuwbouw van leer-werkbedrijf iederz levert De Unie Architecten een tastbare bijdrage aan het debat over bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen: het gebouw maakt op alle mogelijke manieren verbinding met de stad en de directe omgeving. Leer-werkbedrijf iederz is een uniek bedrijf, maar tegelijk zijn de bedrijfsprocessen en werkvormen exemplarisch voor veel bedrijfsgebouwen: ze vragen om een eigen, optimaal toegespitste wereld. Daarnaast zijn ze ook grootschalig en veranderlijk, en hebben ze baat bij een omgeving die goed op de werk- en logistieke processen is ingericht.
Het ontwerp van De Unie Architecten laat zien dat dit -binnen een regulier budget- uitstekend samengaat met een gebouw dat aansluit op de menselijke maat, een fijne werkomgeving binnen en buiten biedt, natuurinclusief is en bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Het bedrijfsgebouw maakt daarmee het potentieel van de directe omgeving ervaarbaar voor iedereen, van ontwikkelaars tot stadjers tot werknemers.

 

Aangehaakt op de stad

iederz biedt werk aan een grote diversiteit aan doelgroepen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prikkelarme, veilige en geborgen werkomgeving met een zeer eenduidige routing is voor velen van hen onontbeerlijk. Tegelijkertijd is een werkplek midden in de maatschappij ook essentieel voor de werknemers. De oriëntatie en organisatie van het gebouw is zo dat een zeer heldere route van entree naar bedrijfsrestaurant naar werkplek en vice versa is ontstaan, met overal oriëntatiepunten en doorzichten naar de buitenwereld.

Om dezelfde reden heeft de logistieke entree een eigen adres gekregen aan de Sikeborgweg. Daarmee ontstaat een veilige, vanzelfsprekende route van de stad naar de werkplek en is ruimte gemaakt voor een zorgvuldig visuele connectie tussen het gebouw en de stad.

Aangenaam werkklimaat

Alle plekken binnen zijn helemaal ingericht op een prikkelarme, aangename werkdag in vertrouwde ruimtes. De productieruimtes hebben daglicht, overzicht en minimale visuele en akoestische prikkels. De binnenstraten zijn breed en licht. Een variëteit aan pauzeplekken in het restaurant (waar veel medewerkers hun belangrijkste maaltijd van de dag gebruiken) biedt ruimte voor ontmoeting én terugtrekking. Ook hier is de inrichting aangenaam, rustig en overzichtelijk.

Daglicht en uitzicht

De gebouworganisatie zorgt er tevens voor dat de binnenstraten naar de productiehallen langs de gevel lopen. Daarmee is de kans aangegrepen om daglicht via de binnenstraten tot in de

productiehallen te laten komen. Van binnen hebben werknemers daglicht en zicht op het met de seizoenen mee veranderende groen langs de gevel en dat van de omgeving.

Natuurinclusieve, vriendelijke gevel

De alzijdige, natuurinclusieve gevel bestaat uit verduurzaamd loofhout en aluminium gevelbeplating met gevarieerde profileringen met een warme uitstraling, die nog versterkt wordt door veel en gevarieerd (klim)groen. De rijke detaillering van verticale en horizontale elementen, de pergola’s en de grote ramen zorgen voor diepte, menselijke maat en een vriendelijke, benaderbare uitstraling.

Openbare ruimte met verblijfsklimaat

Een zeer brede plantenstrook als plint, met geïntegreerde zitbankjes voor werknemers en voorbijgangers maakt verbinding met de openbare ruimte, brengt leven en maakt ontmoeting mogelijk. De openbare ruimte rondom de hoofdentree krijgt hiermee een aangenaam verblijfsklimaat.

Circulair en klimaatadaptief

De materialisering van zowel constructie als afwerking binnen als buiten bestaat uit duurzame, circulaire materialen. Het gebouw is eenvoudig aan te passen op nieuwe werkvormen en ander gebruik en volledig demontabel. Door een vergroende, schaduwrijke parkeerruimte met graskeien en wordt hittestress tegengegaan. Al het regenwater wordt op eigen terrein opgevangen.

Zo is een bedrijfsgebouw gerealiseerd dat bewijst dat logistieke helderheid en hoge veiligheidseisen uitstekend te combineren zijn met aangename werkplekken, transparantie en een kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan de omgeving!