Vrouwenopvang en appartementen midden in de wijk

De nieuwbouw van vrouwenopvang het Kopland is gecombineerd met sociale huurappartementen, kinderopvang, kantoren, therapieruimten en publieke functies zoals een buurtcafé. Het gebouw staat prominent in een wijk waar veel cliënten vandaan komen. De opvang staat midden in de maatschappij, en de maatschappij komt zelfs het gebouw binnen. Veiligheid en geborgenheid combineren met het gewone leven is dan ook het uitgangspunt voor het ontwerp.

Constructieve puzzel: drie ontsluitingstypen

De verschillende functies van het gebouw vroegen om verschillende ontsluitingstypen met ieder een eigen organisatie en beukmaat: vrije plattegrond voor de kantoren en therapieruimtes, kamers met centrale gang voor de vrouwenopvang en galerijontsluiting voor de appartementen.

Doordat we een optimale beukmaat hebben geïntroduceerd, passen alle ontsluitingstypen binnen het constructieve systeem en de stedenbouwkundige randvoorwaarden en enveloppe. En is aan de buitenkant niet is af te lezen waar de opvang zich bevindt.
Samen met de constructeur hebben we een oplossing op maat gevonden voor het aardbevingsveilig realiseren van het gebouw. Dankzij dilataties kunnen de verschillende bouwdelen bij bevingen onafhankelijk van elkaar bewegen.

Privacy, overzicht en zelfregie

De routing is gebaseerd op het concept van de kloosteromgang – een route zonder doodlopende wegen, georganiseerd rondom een centrale gezamenlijke open ruimte. Er zijn altijd meerdere manieren om op je bestemming te komen. De centrale patio biedt overzicht, openheid en herkenningspunten. Personeel heeft direct zicht op de vrouwenopvang en op de galerijen van de appartementen. De cliënten hebben alle mogelijkheid om ontmoeting op te zoeken en om deze uit de weg te gaan. De woonappartementen zijn via een eigen ingang ontsloten en ook bereikbaar voor personeel van de opvang. Galerijhekken van geperforeerd staal zorgen voor zowel doorzicht als voor een gevoel van afscherming en privacy.

Thuis in de wijk


Het gebouw voegt zich naadloos in de omringende wijk. Naar alle kanten sluit de bouwhoogte aan op de omringende bouwhoogtes. De gevel en zijn ritmiek en plastiek sluiten aan op de (oude en nieuwe) baksteenarchitectuur van de omringende wijk. De detaillering en variaties in steen en metselwerk passen bij de Amsterdamse school-stijl van de wijk zorgen voor de uitstraling van een woongebouw. Diverse ruimtes in het gebouw bieden diverse

Project
Het Kopland

Locatie
Groningen

Programma
Crisisopvang, woningen en buurtcafé

Opdrachtgever
Nijestee

Periode
2013 – 2017

Omvang
3820 m2

Status
Voltooid

Team