Nieuwe Entree Provinciehuis

Vanzelfsprekend aanwezig in de stad

De nieuwe entreepartij maakt het Provinciehuis meer vanzelfsprekend aanwezig in de stad, met een herkenbaar gezicht en een plek in het straatbeeld. Door de transparantie is de entree duidelijk en tegelijkertijd bescheiden aanwezig in de straat. De schaal en maat zorgen samen met het voorplein voor een stapsgewijze, uitnodigende overgang van de openbare ruimte naar het gebouw.

Aansluiting op openbare ruimte

Het nieuwe entreeplein sluit qua materiaal en schaal aan op de vernieuwde Sint Jansstraat. Zitelementen zorgen ervoor dat het plein als openbare ruimte ervaren wordt.

Groene binnentuin

Door de transparante entree heen is de besloten binnentuin te zien met bijzondere beplanting. Deze tuin is overdag voor bezoekers en medewerkers te bereiken middels de colonnade. ’s Nachts is de binnentuin afgesloten, maar wordt deze wel uitgelicht achter de glazen entreepartij. Zo vormt de binnentuin dag en nacht een levendige blikvanger die zorgt voor een gelaagd beeld en bijdraagt aan de aanwezigheid van het Provinciehuis in de stad.

Vernieuwde routing

De nieuwe entree maakt een heldere, eenduidige aansluiting tussen buiten de interne routing. Daarnaast wordt met de entree de interne routing zelf logischer.

Locatie
Groningen

Programma
Aanpassing entree

Opdrachtgever
Provincie Groningen

Periode
2018 – 20022

Status
Gerealiseerd

Team
LAOS Landschapsarchitecten, ABT Wassenaar, DGMR