Lauwerscollege Grijpskerk

Duurzaam paviljoen voor het Lauwerscollege

De nieuwbouw van het Lauwerscollege in Grijpskerk rijst straks als een uitnodigend paviljoen op uit het omringende groen. Zowel vanuit de gemeente Westerkwartier als de school werd gevraagd om een representatief, duurzaam schoolgebouw met dorpse kleinschaligheid. Het schoolgebouw bestaat van constructie tot gevel tot interieur uit biobased materiaal en is geheel circulair.  Overal in het gebouw heb je direct contact met de natuur buiten: van het dakplein met kas tot de lokalen en leerpleinen; en van de begroeide luifels tot de uitnodigende lichte aula.

Circulair en duurzaam met rationele basis

Aan deze circulaire, groene en uitnodigende onderwijswereld ligt een doordacht bouwkundig ontwerp ten grondslag. De compacte footprint, optimale noord-zuid oriëntatie, zonwerende dakoverstekken en de hoogwaardige schil maken het gebouw van nature al energiezuinig met een prettig binnenklimaat. Een rationeel en slim opgezet houten casco zorgt voor vrije indeelbaarheid, waarmee de onderwijswereld samen met de gebruikers tot in detail wordt ontworpen op onderwijsvisie, gezondheid, onderhoud en specifieke wensen.

Uitnodigend onderwijspaviljoen

De houten gevel heeft een warme, uitnodigende en transparante uitstraling die nieuwsgierig maakt naar wat er binnen te beleven is. De begroeide grote overstekken, het houten casco, het vele glas en de heldere gevelcompositie maken het gebouw tot een echt paviljoen. Het groen rondom en op het gebouw en de diversiteit aan leerplekken onder het dakoverstek brengen levendigheid en sfeer. De natuurlijke uitstraling van het gebouw sluit aan bij de omringende groene buitenruimte met waterpartijen, tribunevlonders en plekken voor sport, pauze, leren en recreatief bewegen.

Slimme, natuurlijke organisatie

Een levendige en lichte aula van twee verdiepingen hoog die direct aan de entree ligt maakt de verbinding tussen binnen en buiten direct voelbaar. De aula fungeert als een dorpsplein in een groene, gezonde en natuurlijke onderwijswereld. Op de benedenverdieping zijn de onderwijsfuncties met meer reuring aangehaakt; een grote tribunetrap leidt naar de onderwijswereld boven, waar een doorlopende route de rustigere onderwijsfuncties ontsluit.

Buiten komt overal binnen

Lokalen zijn steeds aan de buitenzijdes gepositioneerd en hebben directe verbinding met de groene buitenwereld. Daarbinnen zijn leerpleinen als geborgen, overzichtelijke ruimtes ontworpen, met natuurlijk daklicht, elementen voor binnengroen en heldere aansluiting op de doorlopende route. Op beide verdiepingen bevinden zich te openen buitenlokalen, alsmede een science-dakterras met kas.

Klimaatadaptief landschap voor school en dorp

Het integrale ontwerp maakt van een teruggetrokken voormalig sportterrein een op de wijdere omgeving aangehaakte plek die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en waar ook dorpsbewoners een ommetje kunnen maken. De buitenruimte is natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht, met veel specifieke plekken en aansluitingen voor flora en fauna. Waterpartijen verhogen de biodiversiteit en bieden opslagcapaciteit voor overtollig regenwater.

Samen een nieuwe standaard maken

Zowel vanuit de gemeente als de school werd een gebouw gevraagd dat in opzet en uitstraling duurzaam, natuurlijk en circulair is. Samen met de school, de gebruikers en alle adviseurs laten we met dit ontwerp zien dat we met een regulier budget een nieuwe standaard kunnen neerzetten: een onderhoudsarm, circulair, natuurlijk en goed functionerend gebouw dat flexibel aanpasbaar is op toekomstige ontwikkelingen. Zodat generaties leerlingen kunnen profiteren van een inspirerende onderwijsomgeving binnen en buiten!