Transformatie buurthuis Oosterpark

Selectie buurthuis Oosterpark gewonnen!

Recent hebben we de selectie voor de transformatie van de monumentale Boumaschool en de Vensterschool tot het nieuwe buurthuis van de Oosterparkwijk in Groningen gewonnen. Ons voorstel benoemt heldere kaders voor een respectvolle omgang met de karakteristieke gebouwen van de Boumaschool en de Vensterschool en zorgt voor een aantrekkelijke verbinding met het omringende groen en de buurt. Inmiddels zijn we ons voorstel in samenwerking met alle betrokken partijen aan het uitwerken.

Project
Transformatie buurthuis Oosterpark

Locatie
Groningen

Programma

Buurthuis; nieuwe entree en horecafunctie

Opdrachtgever

Gemeente Groningen & Stichting bij Van Houten

Periode
2021 – heden

Status
In ontwikkeling

Omvang

Team