Appartementen Wiesmoor

Verbinding met centrum en woongebied

Verbinding met centrum en woongebied
In opdracht van ontwikkelaar Immovest ontwierpen we in het centrum van de Duitse stad Wiesmoor twee naast elkaar gelegen appartementencomplexen. Beide gebouwen reageren op hun eigen manier de omgeving en versterken gezamenlijk de sfeer en stedenbouwkundige structuur van het centrum.

Aansluiting op stadscentrum en woonwijk
De nieuwbouw is gesitueerd op een locatie die zowel aan de centrale hoofdstraat als aan een verbindingsweg met woonbebouwing ligt. Door te kiezen voor twee gebouwen in plaats van één volume, zorgen we voor een bij de stad passende korrelgrootte. Het gebouw aan de hoofdstraat sluit aan op het volume en de stedelijke uitstraling van de centrumbebouwing. Het gebouw aan de zijweg maakt de verbinding tussen de stedelijke schaal en de woonsfeer van de wijk.

Verbinding tussen sferen
Het gebouw aan de hoofdweg heeft een verticale ritmiek en geleding, die past bij de stedelijke sfeer van de hoofdstraat. Het gebouw aan de verbindingsweg heeft een vriendelijke uitstraling die aansluit op de woonwijk en een lichte en uitnodigende entreepartij. Beide gebouwen zijn van baksteen en sluiten in detaillering aan op de robuuste Noord-Duitse baksteenarchitectuur. Doordat beide gebouwen een hint van onderlinge verwantschap hebben, vormen ze gezamenlijk een verbinding tussen de verschillende sferen van de omgeving.