Woningen De Vlint

Voor de woonbuurt De Vlint in Groningen ontwierpen we de woningen en de stedenbouwkundige inpassing. Het plan speelt in op de stedelijke en natuurlijke kwaliteiten van de omgeving. De randwoningen halen de natuur in huis; de binnenste woningen hebben een intieme stedelijke kwaliteit met veel privacy.

De gevarieerde, expressieve baksteengevels hebben een kleur en uitstraling die aansluit op zowel de omliggende wijk als op het direct naastgelegen natuurgebied. De buitenruimtes van de randwoningen zijn gericht op het uitzicht over het natuurgebied – die van de binnenhuizen biedt privacy en intieme stedelijke woonsfeer.

Door gerichte aanpassingen aan het standaard bouwsysteem zijn de woningen bevingsveilig gemaakt zonder ruimtelijke consequenties voor de woningopzet. Daardoor konden we ons samen met bewoners richten op woonwensen en uitstraling.

Project
Woningen De Vlint

Locatie
Groningen

Programma
38 grondgebonden woningen

Opdrachtgever
Trebbe

Periode
2016 – 2017

Omvang
3230 m2

Status
Voltooid