Campus Eemsdelta

Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

In de nieuwbouw voor de Campus Eemsdelta in de gemeente Appingedam worden drie scholen, culturele voorzieningen en een sportcluster ondergebracht in een vernieuwende onderwijstypologie. Het ontwerp zorgt voor een optimale verwevenheid tussen programma, landschap en gebouwen. De typologie is geïnspireerd op de radiale opzet van Groninger wierdedorpen.
De nieuwbouw herbergt HAVO, VWO, (V)MBO, praktijkonderwijs, culturele voorzieningen en een sportcluster in een campus van in totaal 16.600m2. Het terrein van 3,5ha wordt ingericht als een ook voor de omgeving toegankelijk, educatief landschapspark. De Campus Eemsdelta biedt ruimte aan 1500 leerlingen, wordt energieleverend, 100% circulair en aardbevingsveilig.

Synergie tussen buiten en binnen

Om optimale wisselwerking tussen onderwijs, gebouw en omgeving te realiseren is het ontwerp geïnspireerd op de vorm en organisatie van het Groninger wierdedorp. De verschillende scholen en clusters zijn radiaal georganiseerd rond een centraal hart. Elke school krijgt daarmee zijn eigen gebouw met eigen ontsluiting, organisatie, identiteit en uitstraling.

Het centrale hart fungeert als spelverdeler, hoofdentree en ruimte waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden rondom een groene patio. In het hart loopt het omringende landschap als het ware door. Via de patio is een verhoogd stilteplein op het dak toegankelijk, van waaruit je de omgeving kunt overzien.

Regiofunctie

Naast de drie verschillende middelbare scholen herbergt de campus een groot aantal regionale sport- en culturele functies: deze zijn dusdanig ruimtelijk georganiseerd dat zowel de scholen als de omgeving er onafhankelijk van elkaar gebruik van kunnen maken. 

Project
Campus Eemsdelta

Locatie
Appingedam

Programma
3 middelbare schoolgebouwen, culturele voorzieningen en sportcluster

Opdrachtgever
Gemeente Appingedam

Periode
2018 – 2021

Status
In ontwerp

Omvang
16.600m2

Team

Felixx Landschapsarchitecten & planners, Technion adviseurs & Alferink vana Schieveen ingenieursbureau

Bijzonderheden
Publieksprijs Dag van de architectuur 2019

Patio en centrale hart campus
Sportveld en waterpartij
Techniek en praktijk tuin